fizor. respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat gericht is op volledige transparantie ten opzichte van onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel of de doelen ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Indien u meer informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, zullen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Door deze website verder te bezoeken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en gaat u akkoord met het gebruik van cookies en andere traceringssystemen.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities

  1. Website (hierna: “Website”) Forazconsulting.eu
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verantwoordelijke voor de verwerking”): fizor. gevestigd te Lange Brinkweg 77-03, 3764 AB Soest, Nederland, Kamer van Koophandel nummer: 32126735

Artikel 2 – Toegang tot de website 

Artikel 3 – Inhoud van de website

Artikel 4 – Beheer van de website

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

Artikel 6 – Verzamelen van gegevens

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot informatie

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen

Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

Artikel 10 – Bewaring van gegevens

Artikel 11 – Cookies

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

U kunt geen enkel recht ontlenen aan het beeldmateriaal dat hoort bij een aangeboden product op onze website.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechter in het arrondissement waar de incassant gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen over deze voorwaarden kennis te nemen, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.